Rodzinna atmosfera, chwile refleksji i wspólne kolędowanie Nad Jarem...                                                  

      

                

 

                                                                     Fotografie: M. Konarski.

Konkurs kolęd, słodkie nagrody i ciepły nastrój.