Nowe Miszewo, dn 28.11.2013 r

 

DPS.O.333-9/13

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę półtusz, mięsa wołowego, wieprzowego i podrobówDom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, u n i e w a ż n i a przetarg nieograniczony nadostawę półtusz, mięsa wołowego, wieprzowego i podrobów na podstawie art 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa Zamówień Publicznych – "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.."Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę półtusz, mięsa wołowego, wieprzowego i podrobów

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE