Ogłoszenie wyników przetargu pisemnego ofertowego  na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego przez Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie

Opis przedmiotu przetargu :

1) Komplet 2-ch silosów rok produkcji 1995-1999 -cena wywoławcza  11.500,00 PLN, wadium -  345,00 PLN

2) Sortownik do ziemniaków rok produkcji 1991 - cena wywoławcza  950,00 PLN, wadium -  28,50 PLN

3) Dmuchawa do siana rok produkcji 1991 - cena wywoławcza  150,00 PLN, wadium -  4,50 PLN

Do dnia 18.09.2013 r do godziny 11.00 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż opisanych wyżej przedmiotu przetargu złożono ofert:

- Zakup silosów - 2 oferty

- Zakup sortownika do ziemniaków - 8 ofert

- Zakup dmuchawy do siana – brak ofert

 Komisja o godzinie 11.15 przystąpiła do otwarcia ofert podając przed otworzeniem kwoty wywoławcze przedmiotów sprzedaży:

1) Komplet 2-ch silosów -cena wywoławcza  11.500,00 PLN, wadium -  345,00  PLN

2) Sortownik do ziemniaków- cena wywoławcza  950,00 PLN, wadium -  28,50 PLN

3) Dmuchawa do siana - cena wywoławcza  150,00 PLN, wadium -  4,50 PLN

Oferty otworzono w następującej kolejności podając dane Nabywcy, adres oraz ofertę cenową jaką zawiera oferta:

Oferty na sortownik do ziemniaków:

L.p

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Wartość oferty brutto

1

Bezel Andrzej, Wiciejewo 7, 09-470 Bodzanów

1.200, 00 zł

2

Fabisiak Bogdan, Reczyn 26, 09-470 Bodzanów

1.595,00 zł

3

Olczak Cezary, Karwowo Szlacheckie, 09-470 Bodzanów

1.500, 00 zł

4

Wierzbińska Luiza, Borowice 16, 09-470 Bodzanów

1.900,00 zł

5

Kusy Paweł, Parkoczewo 1, 09-470 Bodzanów

2.110,00 zł

6

Koper Alfred, Miszewo Murowane

1.540,00 zł

7

Ziółkowski Jarosław, Miszewo Murowane

1.760,00 zł

8

Koper Adam, Miszewo Murowane

2.010,00 zł

Oferty na silosy:

L.p

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Wartość oferty brutto

1

D.J MET. Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola

4.178,00 zł (oferta odrzucona – poniżej ceny wywoławczej)

2

Kusy Paweł, Parkoczewo 1, 09-470 Bodzanów

11.500,00 zł

Komisja odrzuciła ofertę - D.J MET. Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola - oferowana kwota była poniżej ceny wywoławczej, a także nie została uiszczona wpłata wadium. Pozostałe oferty są ważne i zostały dopuszczone do oceny.

W wyniku oceny złożonych ofert komisja przetargowa ustaliła co następuje:

najkorzystniejszą ofertą jest oferta :

1) Komplet 2-ch silosów - Kusy Paweł, Parkoczewo 1, 09-470 Bodzanów

wysokość ceny nabycia: 11.500,00zł PLN (jedenaście tysięcy pięćset złotych)

Nabywca uiścił na poczet ceny nabycia kwotę 345,00 zł w formie wadium. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku.

2) Sortownik do ziemniaków - Kusy Paweł, Parkoczewo 1, 09-470 Bodzanów

wysokość ceny nabycia: 2.110,00 zł PLN (dwa tysiace sto dziesięć złotych)

Nabywca uiścił na poczet ceny nabycia kwotę 345,00 zł w formie wadium. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku.

3) Dmuchawa do siana- brak ofert

Ogłoszenie wyników przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego przez Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE