Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

 1.  Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie „Nad Jarem” reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów.
 2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
 4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5.  Obszar monitorowany obejmuje korytarze, hole, wejścia do budynków, wyjścia ewakuacyjne, teren wokół budynków.
 6.  Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji fonii.
 7.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 21 dni - Budynek Główny, 30 dni - Budynek Spichlerz, Budynek Pałac, a następnie nadpisywane.
 8.  Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:

  a. prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  b. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  c. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  d. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  e. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „NAD JAREM” w Nowym Miszewie - Monitoring wizyjny

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE