Dom - Dom Pomocy Społecznej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Dom przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Liczba miejsc statutowych 186

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi 4 990,00 zł.

Zezwolenie na prowadzenie domu

Wojewoda Mazowiecki dnia 26.10.2006 r. wydał decyzją Nr 4/2006 zezwalającą na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie został wpisany do Rejestru DPS-ów województwa mazowieckiego pod pozycją nr 31.

Dom posiada Certyfikat OPIEKA BEZ AGRESJI który jest znakiem, że nasza placówka dba
o przestrzeganie praw człowieka i jest do tego fachowo przygotowana.

Charakterystyka

Kompleks  czterech obiektów stanowi całość Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie dla 186 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. Dom oferuje mieszkańcom do dyspozycji głównie pokoje jedno i dwu osobowe, przy których usytuowane są  łazienki. Dla ułatwienia codziennego funkcjonowania wszystkie obiekty pozbawione są barier architektonicznych.

Miejscowość Nowe Miszewo jest w odległości 20 km od Płocka i 80 km od Warszawy.

Mieszkańcy domu mogą korzystać z licznych pomieszczeń terapeutycznych, relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt. Pomieszczeń dziennego pobytu, zbioru bibliotecznego, świetlic i sal telewizyjnych, sali kinowej, siłowni, pracowni terapeutycznych, saloniku fryzjersko - kosmetycznego, kawiarenek, aneksów kuchennych, pokoi gościnnych dla rodzin.

Ponadto mieszkańcy mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych na terenie domu.

 

Formy spędzania wolnego czasu oraz wydarzenia cykliczne

Codzienne życie domu to także różnorodna i wielokierunkowa terapia  realizowana
w  pracowniach terapeutycznych Domu i Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie placówki. Prowadzone są tu zajęcia z ceramiki, stolarstwa, rzeźby, wikliniarstwa, gospodarstwa domowego, krawiectwa, hafciarstwa, fotografii, malarstwa i rękodzieła ludowego, tkactwa, hodowli zwierząt przydomowych, ogrodnictwa itp.

Mieszkańcy Domu „Nad Jarem”  mogą aktywnie rozwijać swoje zainteresowania sportowe
w różnych sekcjach. Wytrwałe, często wieloletnie treningi owocują licznymi sukcesami „miszewskich” sportowców w dziedzinie pływania, tenisa stołowego i piłki nożnej.

Organizowane są imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne o charakterze integracyjnym do których należą olimpiady sportowe, plenery i wernisaże malarskie, fotograficzne, wystawy
i kiermasze prac plastycznych. Organizowane są warsztaty wyjazdowe, wycieczki krajowe
i zagraniczne, obozy żeglarskie, obozy harcerskie, namiotowe, wędrowne, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

Od  lat, przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem", działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", które zajmuje się pracą na rzecz społeczności lokalnej, w tym  osób niepełnosprawnych. Dom współpracuje także z lokalnym samorządem, szkołami i organizacjami pozarządowymi działając wspólnie na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Historia

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” jako placówka opiekuńcza dla osób niepełnosprawnych istnieje od 1947 roku. Pierwszym „Domem” dla mieszkańców był zabytkowy dwór sięgający swoją historią 1750 roku. Z biegiem lat infrastruktura domu systematycznie była powiększana
i dostosowywana do potrzeb mieszkańców.

Blisko 70 - letnia historia placówki sprawiła, że dom i jego mieszkańcy stanowią integralną
i ważną część życia lokalnej społeczności. W otoczeniu dużego kompleksu leśnego i krajobrazu, charakterystycznego dla Mazowsza Płockiego mieszkańcy nie tylko odzyskują równowagę i siły, ale także rozwijają swoje pasje artystyczne i sportowe.

O sprawności działania Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, jego sukcesach, sukcesach mieszkańców oraz pracowników świadczy współpraca z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami oraz agendami państwowymi. Na kanwie tej współpracy wydano wiele pozycji albumowych i książkowych, powstały filmy oraz audycje TV. Pozytywne komentarze na łamach mediów - prasy, radia, telewizji oraz netu. Pisanie prac naukowych w oparciu o programy, wydarzenia, postaci z Domu "Nad Jarem". Wielu uczniów, studentów odbywających praktyki oraz szkolenia. Odwiedziny znamienitych gości i ciągłe zaproszenia do współpracy płynące ze świata, to wszystko podkreśla jak cały zespół DPS dba o mieszkańca oraz otoczenie.

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

Dom Pomocy Społecznej
„Nad Jarem”
w Nowym Miszewie

ul. Pałacowa 2,
Nowe Miszewo,
09-470 Bodzanów

Dane
kontaktowe

tel.: 24 260 67 10
tel.L 24 260 67 15
e-mail: poczta@dps-nadjarem.pl

Zezwolenie na prowadzenie
DPS "Nad Jarem" w Nowym Miszewie
na czas nieokreślony
Decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 4/2006 z dn. 26.10.2006r.