RODO - Dom Pomocy Społecznej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

 

Dane kontaktowe
Inspektor Ochrony Danych
Anna Piesowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 24 267 68 53.

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu świadczenia usług w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”  w Nowym Miszewie z  siedzibą  ul. Pałacowa 2b, 09 – 470 Bodzanów (dalej  zwanym  także "DPS")  Administrator  Danych  Osobowych  informuje,  że  wykonanie  obowiązku  informacyjnego określonego  w  art.  13  ust.  1  i  2  RODO  następuje  poprzez  zamieszczenie  niniejszej  informacji  w widocznym   miejscu   w   budynku   DPS,   tj.   na   tablicach   ogłoszeń   znajdujących   się w miejscu, w którym świadczone są usługi w DPS. Zgodnie z art. 100 ust. 3 i 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.  1876) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z   dnia   27   kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także "RODO") informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
  w Nowym Miszewie ul. Pałacowa 2b, 09 – 470 Bodzanów, reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.
 2. Inspektor ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej–kontakt; e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 24 267 68 53.
 3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  udzielaniem  świadczeń pomocy społecznej – zamieszkiwanie w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie  na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

Dom Pomocy Społecznej
„Nad Jarem”
w Nowym Miszewie

ul. Pałacowa 2,
Nowe Miszewo,
09-470 Bodzanów

Dane
kontaktowe

tel.: 24 260 67 10
tel.L 24 260 67 15
e-mail: poczta@dps-nadjarem.pl

Zezwolenie na prowadzenie
DPS "Nad Jarem" w Nowym Miszewie
na czas nieokreślony
Decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 4/2006 z dn. 26.10.2006r.